Fælleshus på vej og køkkenhaver

En af visionerne for boligerne i Rosenlunden er skabelsen af gode og hyggelige rammer for beboernes trivsel med nærhed, godt sociale miljø og fællesskab.

Når der er opført ca. 25 boliger i Rosenlunden, er det planen at opføre et fælleshus, hvor beboerne kan mødes om fælles aktiviteter, holde sammenkomster, familiearrangementer, mv.

Tanken med fælleshuset er, at beboerne skal involveres i processen omkring byggeriet af fælleshuset og dets indhold og rammer.

Når der er basis for opførelse af et fælleshus, vil beboerne blive informeret af Rosenlunden Ejendomme A/S

Mindre jordstykker udlægges som økologiske køkkenhaver

Alle lejere i Rosenlunden har gratis adgang til dyrkning af egne køkkenhaver. Udgifter til dyrkning af jorden påhviler lejer.

Rosenlunden Ejendomme A/S · Adelgade 90 · 5400 Bogense