Fælleshus på vej og køkkenhaver

En af visionerne for boligerne i Rosenlunden er skabelsen af gode og hyggelige rammer for beboernes trivsel med nærhed, godt sociale miljø og fællesskab.

En arbejdsegruppe arbejder med planen om at opføre et fælleshus, hvor beboerne kan mødes om fælles aktiviteter, holde sammenkomster, familiearrangementer, mv.

Tanken med fælleshuset er, at beboerne skal involveres i processen omkring byggeriet af fælleshuset og dets indhold og rammer.

Når der er basis for opførelse af et fælleshus, vil beboerne blive informeret af Rosenlunden Ejendomme A/S

Mindre jordstykker udlægges som økologiske køkkenhaver

Alle lejere i Rosenlunden har gratis adgang til dyrkning af egne køkkenhaver. Udgifter til dyrkning af jorden påhviler lejer.

Rosenlunden Ejendomme A/S · Adelgade 90 · 5400 Bogense